Parohii vacante în luna ianuarie 2020

10.01.2020

Parohii vacante din Protopopiatul Băile Herculane, în luna ianuarie 2020

Autor: Serviciul Protopopesc

În luna ianuarie 2020, în Protopopiatul Băile Herculane sunt vacante următoarele parohii:

1. Parohia Cornereva, postul de preot slujitor. Parohia este de categoria I rural A, având 536 familii cu 2155 credincioşi. Are biserică, dar nu are casă parohială pentru preotul slujitor. Adresa: 327110 Cornereva, nr. 329, jud. Caraş-Severin.

2. Parohia Șopotu Vechi, postul de preot paroh. Parohia este de categoria II rural A, având 160 familii cu 460 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327172 Şopotu Vechi nr. 142, comuna Dalboşeţ, jud. Caraş-Severin.

3. Parohia Valea Bolvașnița, postul de preot paroh. Parohia este de categoria I rural B, având 185 familii cu 619 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327273 Valea Bolvaşniţa nr. 21, comuna Mehadia, jud. Caraş-Severin.


În atenţia tuturor celor interesaţi

Dosarul în vederea ocupării unui post clerical în Episcopia Caransebeşului trebuie să conţină următoarele acte:

1. Dosar plic
2. Cerere - tip adresată Chiriarhului - se obţine de la Centrul Eparhial.
3. CV - Europass (datat şi semnat) - cu poză color
4. Certificat de capacitate preoţească - eliberat de Episcopia Caransebeşului
5. ACTE CIVILE ŞI BISERICEŞTI:
- C.I. (candidat, soţie, copii)
- certificat de naştere (candidat, soţie, copii)
- certificat de botez (candidat, soţie, copii)
- certificat de căsătorie
- certificat de cununie bisericească
- binecuvântare căsătorie - din partea Chiriarhului
- recomandarea duhovnicului în vederea hirotoniei (candidat, soţie) - în care să se menţioneze dacă există sau nu impedimente la hirotonia candidatului - semnată şi ştampilată;
- cazier judiciar de la Poliţie - nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului;
- carnet de muncă / adeverinţe de vechime / extras REVISAL - completate la zi, certificate conform cu originalul, ştampilate şi semnate pe fiecare pagină;
- adeverinţă medicală, cu menţiunea Apt fizic şi psihic - nu mai veche de 30 de zile la data depunerii dosarului.
6. ACTE DE STUDIU:
- diplomă de bacalaureat;
- atestat profesional - pentru absolvenţii de seminar;
- diplomă de licenţă în teologie + foaia matricolă
- diploma de master în teologie + foaia matricolă
- alte diplome, certificate, adeverinţe de absolvire a altor facultăţi, cursuri post-universitare, concursuri, cursuri de calificare, etc.
7. Declaraţie pe propria răspundere privind realizarea / nerealizarea unor venituri din alte activităţi: firme, acţiuni, proprietăţi, drepturi de autor, etc.
8. Declaraţia soţiei că îşi va urma soţul şi că va locui împreună cu acesta în parohia încredinţată.


Actele solicitate se prezintă în original şi copie la Serviciul Administrativ-Bisericesc al Episcopiei Caransebeşului, unde se întocmește dosarul.

Etapele pentru ocuparea unui post clerical în Episcopia Caransebeşului

1. verificarea actelor, întocmirea dosarului și interviu - Serviciul Administrativ-Bisericesc;
2. audienţă, interviu şi cercetare canonică - PS Episcop Lucian
3. analizarea dosarului şi luarea unei decizii - Consiliul Eparhial sau Permanenţa Consiliului Eparhial.