Ion Munteanu - un om erudit din Domașnea, apărător al Ortodoxiei și participant la cel de-al Doilea Război Mondial

19.02.2019

REPORTAJ:

Realizator: TVR Timișoara