Cerc pastoral-misionar la Luncavița

28.05.2019

Astăzi, 28 mai, în Parohia Luncavița din Protopopiatul Băile Herculane s-a întrunit Cercul pastoral-misionar Domașnea - Valea Cernei

✍Autor: Serviciul Protopopesc

Parohia Luncavița din Protopopiatul Băile Herculane a găzduit astăzi, 28 mai, întrunirea Cercului pastoral-misionar Domașnea - Valea Cernei. În prezența părintelui protopop Iosif Frenț, întâlnirea s-a desfășurat în Biserica "Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul", cu săvârșirea Slujbei Vecerniei de către părintele coordonator Zaharia Cocie de la Parohia Verendin, părintele Constantin Cilibia de la Parohia Băile Herculane și părintele Petru Danci de la Parohia Mehadia. După săvârșirea Vecerniei, soborul preoțesc a oficiat și o slujbă de pomenire pentru profesorii, învățătorii și slujitorii bisericii din această parohie trecuți la cele veșnice.

În continuare, părintele Constantin Cilibia de la Parohia "Schimbarea la Față" Băile Herculane a prezentat un referat vorbind despre "Satul românesc de-a lungul timpului". În referatul susținut, părintele a specificat un rol importat în păstrarea și menținerea unității noastre de neam și credință: "(...) Acest rol important l-a avut Biserica străbună prin reprezentanții ei, învățătorii și preoții - intelectuali ai satelor, chemați să-și unească eforturile pentru luminarea poporului credincios. Odată cu întemeierea satului românesc au fost cultivate virtuțile specifice neamului nostru, precum: hărnicia, dărnicia, ospitalitatea și iubirea aproapelui. (...)".

După prezentarea referatului, părintele protopop și părintele coordonator au mulțumit tuturor preoților prezenți la această întâlnire. Întrunirea de astăzi a luat sfârșit cu discuții despre câteva probleme administrative și duhovnicești cu care se confruntă parohiile și cu o agapă frățească.