ANUNȚ PUBLIC – privind decizia etapei de încadrare

03.06.2020

Episcopia Caransebeşului, titular al proiectului „Construire mănăstire ortodoxă - Coronini”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire mănăstire ortodoxă - Coronini, propus a fi amplasat în comuna Coronini, județul Caraş-Severin.

Sursa: www.episcopiacaransebesului.ro

Episcopia Caransebeşului, titular al proiectului „Construire mănăstire ortodoxă - Coronini”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire mănăstire ortodoxă - Coronini, propus a fi amplasat în comuna Coronini, județul Caraş-Severin.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni - joi, între orele 08.00 - 15.00 şi vineri, între orele 08.00 - 13.00, precum şi la următoarea adresă de internet https://apmcs.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţi competente pentru protecţia mediului.