Luni - Joi: 09-16 / Vineri: 09-13

Anunț de atribuire

03.08.2018

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital Uman 2014- 2020 Apel nr. POCU/18.4/1 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome Titlul proiectului : O şansă pentru comunităţile marginalizate din municipiul Caransebeş. Contract de finanţare: POCU 18/4/1/101559 Cod SMIS: 101559 Episcopia Caransebeșului Nr.1452/03.08.2018

✍Sursa: www.episcopiacaransebesului.ro

Subscrisa, Episcopia Caransebeșului cu sediul în Strada Nicolae Corneanu nr. 5, Caransebeș, Județul Caraș-Severin, CIF 6154548, în calitate de achizitor, anunță atribuirea contractului pentru achiziția de servicii de catering organizată în cadrul proiectului „O șansă pentru comunitățile marginalizate din municipiul Caransebeș” - POCU/18/4/1/101559.

• Valoarea contractului: 281 600 lei, fără TVA

• Obiectul contractului: servicii de catering
• Procedura aleasă: operațională proprie conform Procedurii operaționale proprii nr. 1395/19.07.2018
• Criteriul de aplicare: prețul cel mai scăzut
• Data atribuirii contractului 03.08.2018
• Numărul de oferte primite: 2

Numele operatorului căruia i s-a atribuit contractul: S.C. Party Goe SRL, Strada Gen. Mihail Trapșa, nr. 17, Caransebeş, judeţul Caraş-Severin.


Pr. Cons. Gabriel Gozman Pop
Responsabil proiect Episcopia Caransebeșului