Luni - Joi: 09-16 / Vineri: 09-13

Ajunul Crăciunului la Domașnea

24.12.2019

Ca în fiecare an, copii, tineri și vârstnici, asemenea îngerilor, împreună cu părintele protopop Iosif Frenț - preot paroh al Parohiei Domașnea, au mers din casă în casă, în Ajunul Crăciunului, aducând vestea că în peștera Betleemului S-a născut Pruncul Cel Sfânt, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos

✍Autor: Claudiu Românu

Pe ulițele bătătorite și în ogrăzile austere ale gospodăriilor țărănești din inima satului, Sărbătoarea Crăciunului vine cu o multitudine de colinde, urări şi tradiţii specifice. Dintre toate obiceiurile româneşti, cel care a ajuns să se identifice cu această sărbătoare este colindul. De zeci de veacuri simfonia divină a cetelor îngereşti ce au vestit Naşterea Domnului, însoţită de cântarea păstorilor, se reactualizează în fiecare an de către colindătorii de toate vârstele, care în perioada Postului Crăciunului rostesc colinde vestind Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și în Parohia Domașnea din Protopopiatul Băile Herculane, ca în fiecare an, un grup de colindători format din credincioși, printre care mulți tineri și copii din parohie, asemenea îngerilor, au pornit în Ajunul Crăciunului împreună cu părintele protopop Iosif Frenț, preot paroh al Parohiei Domașnea, pășind pragul caselor, aducând vestea prin colinde că în ieslea Betleemului S-a născut Mesia, Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Sărbătoarea Naşterii Domnului este o împlinire a graiului profeţilor: „Astăzi S-a născut Cel făr' de-nceput cum au spus proorocii.” Precum a zămislit curată, tot aşa a şi născut fără de stricăciune, după cum grăieşte Sfântul Grigorie al Nissei: „Fecioară a zămislit, Fecioară a purtat, Fecioară a rămas şi nici o minune din cele ce s-au făcut pe pământ nu a fost mai mare ca aceasta.” Iar Sfântul Damaschin zice: „O minune mai nouă decât toate minunile cele de demult. Căci cine a cunoscut să fi născut maică fără de bărbat?” Fără de bărbat, adică asemenea lui Adam, din care s-a făcut Eva, fără femeie. De care grăieşte Sfântul Ioan Gură de Aur, astfel: „Că precum Adam fără femeie a adus în lume femeie, pe Eva, tot astfel şi fecioara astăzi, fără de bărbat a născut bărbat, plătind pentru Eva datoria bărbaţilor. Şi precum Adam a rămas nevătămat, după luarea coastei trupeşti, tot aşa a rămas şi Fecioara după ieşirea Pruncului dintr-însa.”

Anual, în localitatea Domașnea, bucuria Crăciunului se simte prin binecuvântarea și prezența Domnului nostru Iisus Hristos în sufletele tuturor, Celui care Îi aducem slavă și închinare, rostind troparul: Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la Stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul Cel de sus, Doamne, Slavă Ţie!