Istoric

Evenimentele din decembrie 1989, în urma cărora regimul comunist totalitar a fost înlăturat, au determinat şi în viaţa Bisericii Ortodoxe Române din Banat schimbări multiple. Conştientizându-se nedreptatea istorică înfăptuită în anul 1949, prin desfiinţarea Episcopiei Caransebeşului, Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului a hotărât, în decembrie 1993, reactivarea vechii Episcopii caransebeşene, cu trei protopopiate (Caransebeş, Reşiţa şi Oraviţa) şi peste 200 de parohii şi filii. Pentru o mai bună gestionare a eparhiei s-a înfiinţat, în anul 1995, Protopopiatul Băile Herculane, prin rearondarea parohiilor şi filiilor din protoprezbiteriatele Caransebeş şi Oraviţa.

Protopopiatul nou înfiinţat se revendică de la Protopopiatul Mehadia, vechi centru bisericesc al Banatului. Acesta a avut vreme de sute de ani sediul în localitatea Mehadia, dar în 1928, cu toate că a rămas cu numele de Protopopiatul Mehadia, sediul a fost mutat la Orşova, localitate principală a Banatului de Sud. Protopopiatul Mehadiei s-a desfiinţat după alipirea Episcopiei Caransebeşului la Arhiepiscopia Timişoarei (1949), iar parohiile au fost împărţite între protopopiatele Caransebeş şi Oraviţa.

Mai mult, teritoriile Orşovei şi împrejurimile au trecut la judeţul Mehedinţi, după reînfiinţarea Episcopiei Caransebeşului, protopopiatul nemaiputând fi reactivat la Orşova. Cum cea mai importantă localitate din arealul fostului protopopiat al Mehadiei a fost Băile Herculane, sediul noii structuri administrative bisericeşti a fost stabilit aici.

După înfiinţare, în anul 1995, protopopiatul nu a avut un sediu propriu. A funcţionat într-o clădire oferită de Societatea Hercules S.A. din Băile Herculane, apoi în Vila Doboşan, proprietate a Episcopiei Caransebeşului şi în apartamentul parohial al Parohiei Schimbarea la Faţă din localitate. Abia în anul 2009 Protopopiatul Băile Herculane s-a stabilit într-un sediu nou, modernizat, cu birouri şi sală de şedinţe.

În jurisdicţia Protopopiatului Băile Herculane sunt 38 de parohii şi 5 filii, în total 43 de unităţi de cult. Protopopul locului de la înfiinţare a fost Pr. ic. stavr. Nicolae Pereş, iar la 10 iulie 2017, Pr. ic. stavr. Iosif Frenț a fost hirotesit ca noul protoiereu al Protopopiatului Băile Herculane.

FOTO: