34. Parohia Şopotu Nou cu filia Stăncilova

Biserica „Sfântul Apostol Toma” Şopotu Nou - ridicată în anul 1875;
Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Stăncilova - ridicată în anul 2015


  • Parohie:

categ. I rural B; 161 familii cu 583 credincioşi; 71 familii cu 244 credincioşi (filie)

Ruga localităţii: Sf. Ap. Toma (6 octombrie)

Adresa bisericii: 327370 Şopotu Nou, nr. 100
Adresa casei parohiale: 327370 Şopotu Nou, nr. 88


  • Preot paroh:

Pr. sachelar MIHAIL-CONSTANTIN CĂLIN
Născut: 17 august 1985 - Hunedoara, jud. Hunedoara.
Hirotonie: anul 2010.
Preot la Șopotu Nou din anul 2016.
Tel.: 0735363880;
E-mail: parohiasopotunou@yahoo.com


  • Istoric parohie:

Secțiune în construcție