Luni - Joi: 09-16 / Vineri: 09-13

Parohia Cornereva cu filiile Ohaba și Ramna

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Cornereva - ridicată în anul 1805


  • Parohie:

categoria I rural A / 534 familii cu 2145 credincioşi

Adresa bisericii: 327110 Cornereva, nr. 329
Adresa casei parohiale: 327110 Cornereva, nr. 329


  • Preot paroh:

Pr. iconom stavrofor NICOLAE-MARTIN VALUŞESCU
Născut: 21 iunie 1986 - Caransebeş, jud. Caraş-Severin
Hirotonie: anul 2007;
Preot la Cornereva din anul 2007.
Telefon: 0740205411
E-mail: parohia.cornereva@gmail.com


  • Preot coslujitor:

VACANT


  • Istoric parohie:

Localitatea Cornereva este amplasată în extremitatea estică a judeţului Caraş-Severin. Cea mai mare parte a comunei se găseşte la o altitudine de aproximativ 700 m. Comuna se întinde pe o suprafaţă de 26 ha. Dovezi de viaţă umană materială există pe teritoriul comunei Cornereva încă din epoca pietrei, mai exact din paleolitic. Astfel, s-au găsit schelete umane în peştera Gogâltan și vestigii preistorice la vârful lui Gogâltan, unde era o aşezare de tip Coțofeni. Tot pe aria comunei Cornereva s-au găsit un topor neolitic şi monede medievale. Pe actuala rază a Cornerevei a existat o aşezare dispărută astăzi, care a făcut parte din stăpânirea familiei Temeşel.

Comuna este atestată documentar în anul 1518 şi aparţinea de districtul Caransebeş după cum reiese dintr-o diplomă nobiliară. În 1531 un dregător din Caransebeş a încheiat o înțelegere cu More Ianoş, prilej cu care moşiile Cornereva (înainte nu avea pe r), Domaşnea și Cănicea vor face parte din aceeaşi casă nobiliară. Localitatea cuprinde peste 40 de cătune, fiind una din aşezările cele mai întinse ca suprafaţă din ţară. Este amintită în 1751, în 1757 este menţionată cu 100 de case, în 1774 avea 204 case; în 1910 avea 4.249 locuitori şi 991 de case. În 1775 s-a constituit regimentul iliro-român numărul 13, prin contopirea batalionului român de la Jupalnic cu cel iliro-sârb. Cornereva cu Bogâltinul aparţineau companiei Mehadia, ce avea 750 de soldaţi. Din 1845 a devenit căpitănie de-sine-stătătoare. Recensământul populaţiei din 2002 al Cornerevei ne arată că populaţia comunei se cifra la 3.334 de persoane. Actualmente parohia are 536 familii cu 2.173 credincioși.

În sat a existat o biserică de lemn cu hramul „Înălţarea Domnului”, ridicată în 1740, incendiată de turci în 1788. Biserica actuală, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, a fost construită între anii 1799-1803. Casa parohială s-a ridicat în anii 1906-1907, din piatră şi cărămidă, fiind acoperită cu ţiglă, compusă din 3 camere şi dependinţe. Parohia deţine 54 ha teren agricol (din care 24 teren arabil, restul fâneţe şi păşune).

Biserica este construită în stilul baroc, având dimensiunile: 22 x 6,8 m. Este din piatră şi cărămidă, acoperită cu ţiglă, bolta semicilindrică din cărămidă, pardoseala din scânduri, iconostasul de zid, peste care a fost aplicat unul de lemn; turnul e din cărămidă acoperit cu tablă de cupru. Biserica a fost reparată în anii 1821-1836, 1888, 1935, 1975 şi 1982. Ultimele reparaţii capitale au fost efectuate în 2011.

Biserica a fost pictată în anul 1855 de Liubomir Alexandrovici, apoi de Gheorghe Baba în 1936-1937, după care pictura acestuia a fost rasă şi pictată din nou de Victor Jurca din Lugoj în anul 1966. În 2011 pictura a fost curăţată de pictorița Rita Aldea. Biserica a fost sfinţită - ab initio - de către episcopul sârb Iosif Ioanovici Şacabent.

Lăcaşul de cult deţine 4 icoane împărăteşti, ulei pe pânză (secolul XIX), de un pictor necunoscut: „Iisus Pantocrator”, „Fecioara Maria cu Pruncul”, „Sf. Ioan Botezătorul”, „Sf. Nicolae”, 22 icoane prăznicar, ulei pe tablă, un chivot de argint, o lespede funerară (zmanena). Cărţi vechi: Cazanie (Râmnic, 1748), Penticostar (Râmnic, 1767), Evanghelie (Bucureşti, 1775) şi altele.

Lista preoţilor: Stanciu Ioanov sau Ioan - român (1757) [I.D. SUCIU (colab.), op. cit., p. 230.], Radu Cârstescu (1775), Ştefan Muntean (1779-1827), Nistor Popescu (cca 1799-1805), Constantin Ursulescu (1816-1843), Pavel Drăghicescu (1833-1836), Gheorghe Baros (1836-1840), Petru Popovici (1840-1842), Nicolae Daşcovici (1842-1844), Nicoară Ursulescu (1843-1858), Nicolae Bogoevici (1856), Nistor Brânzei (1883), Nicolae Coca (1901), Ioan Grozăvescu (1902), Gheorghe Belcotă (1909), Dănilă Puia (1940), Visarion Hrişcă (1944), Vasile Chiticariu (1945), Vladimir Panciac (1947), Vasile Florescu (1955-1977), Lucian Idomir (1977-post 1980), Ion Pălean, Nicolae Martin Văluşescu (din 2009 paroh).

Cimitirul parohial are suprafaţa de 1,2 ha. În sat sunt 2 troiţe: una din marmură albă ridicată de preoţii Ioan Grozăvescu şi Gheorghe Belcotă şi cealaltă ridicată în anul 2007.

În 1774 şcoala confesională avea dascăl pe Vasile Lăpădat. Un cor este menţionat, întâia dată, în anul 1903.

Parohia Cornereva are în prezent un Centru de Tineret ce desfășoară activități culturale, catehetice și filantropice; s-a format odată cu implementarea Proiectului Patriarhiei Române şi al Organizației World Vision - Romania „HRISTOS ÎMPĂRTĂȘIT COPIILOR”. Tinerii din parohia Cornereva au mai participat și la una dintre etapele proiectului „Tinerii în Biserică”, ce s-a desfășurat în cadrul Episcopiei Caransebeșului, dar și la una dintre taberele ortodoxe de creație „Credință și artă pentru toți”, organizată tot de către Centrul Eparhial.