08. Parohia Bozovici

Biserica „Înălţarea Domnului” Bozovici - ridicată în anul 1803


  • Parohie:

categ. I rural A; 498 familii cu 1320 credincioşi

Adresa bisericii: 327040 Bozovici, f.n. (ridicată în anul 1803)
Adresa caselor parohiale: 327040 Bozovici, str. Ştefan cel Mare, nr. 304


  • Preot paroh:

Pr. iconom stavrofor ION CHERESCU
Născut: 17 mai 1969 - Lăpușnicu Mare, jud. Caraș-Severin.
Hirotonie: anul 1994.
Paroh la Bozovici din anul 2000.
Tel.: 0255242377; 0740414079
E-mail: parohiabozovici@yahoo.com


  • Istoric parohie:

Parohia Bozovici este situată în partea de S-E a județului Caraș-Severin în depresiunea Almăjului [Nicolae MAGIAR, Eduard MAGIAR, Monografia localității Bozovici, Ed. Tim Reșița,p.9.] la confluent râurilor Miniș și Nera,pe artera națională Oravița - Băile Herculane. Deşi investigaţiile arheologice au identificat urme de locuire din veacul al XIV-lea, prima atestare documentară apare abia la 1464, în cadrul districtului Almăj. În anul 1551 Petru Popovici, ban de Severin, a donat satul Bozovici familiilor Lazăr Bokoș și Laczugh (Lățug). Bozoviciul de-a lungul istoriei Almăjului a fost centru politic şi administrativ al așezărilor din acest ținut.

Între 1658-1687 turcii stăpânesc şi administrează Almăjul prin beiul turcesc ce a locuit la Bozovici. Perioada anilor 1687-1718 a fost tulbure datorită războiului dintre turci și austrieci pentru stăpânirea acestui ținut. Din anul 1718 până în 1872 Almăjul se află sub stăpânirea austriacă,satele fiind militarizate şi administrate direct de Curtea de la Viena. Între 1745-1750 se zidește cazarma de la Bozovici în scopuri militare.Între anii 1872-1918 Almăjul se află sub administrația maghiară. Din 1782 până după al Doilea Război Mondial comuna Bozovici a fost reședință de plasă în cadrul județului Caraș.

Despre existența unei biserici în Bozovici avem date din anul 1732; despre ea se afirmă că a fost construită din lemn, acoperită cu șindrilă și frumos ornamentată. În 1778, în această biserică cei 10 haiduci almăjeni s-au predat căpitanului Kreiner,comandantul companiei din Bozovici, și au primit actul de iertare denumit General-Pardon. Locul vechii biserici a fost pe locul numit crucea lui Witak. Biserica a fost arsă la o incursiune a turcilor în Almăj între 1788-1790.

Actuala biserică a fost zidită în anii 1798-1803 de către antreprenorul Max sau Mihai Barth din Biserica Albă.Cei care au mobilizat comunioanele din Bozovici, să sprijine prin muncă şi băneşte zidirea bisericii, au fost preoţii Mihai Popovici şi Gheorghe Stanoilovici ajutați de către diaconul Grigorie Obradovici. Biserica a fost sfințită de episcopul Iosif Ioanovici Șacabent.

Biserica este construită în stil baroc, în formă dreptunghiulară, cu altarul îndreptat spre răsărit.Fundația este din piatră, iar zidurile din cărămidă arsă şi piatră, având grosimea de 1,30m. În exterior sunt 20 coloane (imitație) romane și 5 firide în care sunt pictate icoane. Turnul e înalt de 20m, acoperit cu tablă de cupru, iar biserica este acoperită cu țiglă. În turn se găsesc 3 clopote şi ceasornicul. În exterior, pe partea de miazăzi, este confecționat un ceas solar care indică orele de la 9 dimineața până la 3(15) după amiază, datând din 1854. Biserica are dimensiunile de 23,70m lungime și 7,60m lățime.

Pictura bisericii a fost efectuată în anul 1821 de către pictorul Mihai Popovici.După incendiul din 1847 biserica a fost pictată din nou de Dimitrie Turcu în 1857, pentru suma de 50 florini de argint.Singura icoană rămasă de la 1847 este icoana Preacuratei de pe stâlpul din spatele tronului Maicii Domnului.Restaurări ale picturii au avut loc în 1938 și 1978, iar ultima în anul 2007, sub păstorirea preotului paroh Ion Cherescu; biserica a fost sfințită la data de 1 iunie 2008 de către P.S. Lucian, Episcopul Caransebeșului.

În curtea bisericii se păstrează o cruce din piatră din anul 1882. Cărţi vechi: Triod (Râmnic, 1731), Apostol (Bucureşti, 1784), Penticostar (Râmnic, 1785) etc.

Lista preoţilor dela parohiaI: Dinu Dimitrievici (1790), Gheorghe Dimitrievici (1790-1819), Pavel Dimitrievici (1819-1868), Gheorghe Dimitrievici (1834-1868), Gheorghe Dimitrievici (1868-1897), Nicolae Bihoi (1900-1929), Ioan Goanță (1929-1973), Ioan Craia (1975-1977), Gheorghe Verindeanu (1977-1999), Ion Cherescu (2000-prezent). 

La parohia II: Nicolae Popovici (1751-1775), Mihai Popovici (1790-1803), diaconul Gheorghe Obradovici (1798-1803), Gheorghe Stanoilovici sau Stanoilă (1780-1824), diaconul Ilie Cizmaru (1800), Cristofor Petrucean (1824-1831), Nicolae Petrucean (1831-1872), Gheorghe Petrucean (1872-1879), Nicolae Brânzei (1880-1900), Ioan Brânzei (1897-1910), Aurel Balea (1910-1919), Romulus Novacovici (1923-1929), Dr.Iacob Crețu (1932-1938), Ioan Voin (1940-1984), Mihai Țunea(1984-2000), Ion Cherescu (2000-prezent).

Vizite arhiereşti: Episcopul Caransebeşului Vasile Lazarescu (1934), Episcopul Armatei Partenie Ciopron (1940), Episcopul Caransebeşului Veniamin Nistor (1943, 1948), Nicolae Mitropolitul Banatului (1965), Episcopul Emilian al Caransebeşului, Episcopul Calinic al Argeşului şi Episcopul Gherasim Putneanu (1995), Episcopul Laurenţiu al Caransebeşului (1997, 1998, 2000), Episcopul Lucian al Caransebeşului (2006, 2007, 2008, 2010), Episcopul Siluan al Ungariei, Episcopul Nicodim al Severinului, Episcopul Gurie al Devei şi Hunedoarei, Episcopul Lucian al Caransebeşului (2011), Episcopul Lucian al Caransebeşului (2012, 2013, 2014). De adăugat că în anii 1949-1951 şi 1956-1968, Bozoviciul a fost sediu de protopopiat.

Parohia deține un cimitir propriu, având o suprafață de 5000m2. În cimitir se păstrează câteva pietre funerare vechi. Aici au fost înmormântați preoți care au slujit în această parohie,dascăli,personalități ale comunei dintre care amintim: Prof. Liviu Smeu, Prof. David Blidaru, precum și cunoscutul dirijor și interpret de muzică populară Ion Luca Bănățeanul.

De notat, întâi de toate, că în 1774 este atestat documentar învăţătorul Ioan Popovici. În cadrul parohiei există o tradiție corală neîntreruptă de peste 117 ani.În anul 1898 este aprobat statutul corului bisericesc. În 1906 corul din Bozovici este invitat de corul Carmen din București. După evoluția scenică, atât corul cât şi dirijorul Ilie Ruva primesc medalia de aur. Între anii 1932-1935 corul participă la emularea corurilor din Almăj. A existat și o fanfară condusă de către Prof.Ion Cucu Bănățeanul, iar mai apoi de Înv. Floarea Matei din Bozovici. În cadrul parohiei a existat fundația Dănilă Verindeanu pentru ajutorarea copiilor dotați la învățătură, dar cu venituri reduse. Localitatea posedă bustul lui Eftimie Murgu, realizat de sculptorul Romul Ladea în 1965.

Începând cu anul 2000, parohia organizează activități cu tinerii, pelerinaje și excursii la mănăstiri şi obiective turistice. La marile praznice se oferă pungi cu dulciuri copiilor, precum şi alimente unor familii nevoiașe. La sărbătoarea Bobotezei, Floriilor și Rusaliilor se fac procesiuni cu tinerii îmbrăcați în costume populare pentru a păstra și duce mai departe tradiția,obiceiurile și portul. În prezent parohia susține, prin plata taxei de școlarizare, o tânără orfană de ambii părinți. Parohia este implicată în cadrul proiectelor Patriarhiei Alege Școala şi Hristos împărtășit copiilor. Activitatea corală este continuată de corul mixt „Anastasis”, condus și instruit de Prof. Cherescu Claudia. Corul are în repertoriul său atât cântece religioase cât şi laice. Acesta participă la festivaluri de muzică religioasă și laică.Tot în cadrul parohiei activează și Asociația „Oastea Domnului”.