Luni - Joi: 09-16 / Vineri: 09-13

Parohia Pecinişca - Băile Herculane

Biserica „Sfântul Apostol Toma” Pecinişca - ridicată în anul 1885

  • Parohie:

categoria I rural B / 184 familii cu 479 credincioşi

Adresa bisericii: 325201 Pecinişca (Băile Herculane), nr. 111
Adresa casei parohiale: 325201 Pecinişca (Băile Herculane), nr. 111


  • Preot paroh:

Pr. iconom stavrofor PAVEL GĂINĂ
Născut: 12 iunie 1980 - Bozovici, jud. Caraş-Severin
Hirotonie: anul 2004.
Preot la Pecinişca din anul 2013.
Telefon: 0722731804
E-mail: parohiapecinisca@gmail.com


  • Istoric parohie:

Localitatea se află foarte aproape de orașul Băile Herculane, nu departe de vărsarea râului Belareca în Cerna. Numele satului provine de la dispăruţii pecenegi, popor migrator de origine asiatică şi de neam turcic.

Vatra anterioară a satului se afla la 1 km depărtare de cea actuală. Până astăzi localnicii păstrează în memorie aşezarea vechii localităţi pe care o numesc „Satul bătrân”. Satul este traversat de pârâul Pecinişca, pe care în trecut funcţionau nouă mori pe apă. Odată cu trecerea timpului, oamenii s-au retras în vatra actuală, alcătuind satul Pecinişca de azi, care de fapt este o stradă ce aparţine oraşului Băile Herculane.

Prima menționare privind satul Pecinişca datează din anul 1540, reamintit într-un alt document din 1751. A făcut parte din Regimentul de Graniță, compania a V-a, cu sediul la Mehadia, multă vreme neavând biserică proprie. În anul 1757 existau în Pecinișca 25 de case, iar în 1774 se aflau 46 de case. În anul 1910 se găseau 148 case cu 701 locuitori. Cu prilejul recensământului din 1992, s-au înregistrat 642 locuitori, dintre care 622 ortodocși, 7 romano-catolici, 18 baptiști, iar în urma recensământului din anul 2002 vedem numai 623 locuitori, din care 599 ortodocși și 6 romano-catolici, în 2012 se aflau 568 locuitori, din care 560 ortodocși și 6 romano-catolici, plus 2 protestanți.

În afară de biserica actuală, nu se mai cunosc urmele vreunei alte biserici. Până în anul 1892, filia Pecinișca a depins de parohia Mehadia, după care a devenit parohie independentă, cu preot propriu, de care aparţineau şi Băile Herculane. Biserica actuală are ca hram pe Sfântul Apostol Toma şi a fost construită în 1884-1885, la iniţiativa preotului Vasile Popovici (1873-1918).

Biserica din Pecinișca (22 x 8,5m) are formă de corabie, fiind prevăzută cu o turlă mare la intrare, unde se află cele două clopote. Turla este acoperită cu tablă zincată pe care stă înscris anul ei de construcție. Biserica a fost pardosită cu cărămidă arsă, iar în 1970 a fost introdus curentul electric. Lucrări de reparaţie exterioară au avut loc în toamna anului 1994. Ample lucrări de reparaţie au avut loc între anii 2003-2006, la iniţiativa protopopului Nicolae Pereș, a preotului dr. Constantin Cilibia precum şi a lui Popovici Ion, primar al oraşului Băile Herculane, în acelaşi timp fiu al satului Pecinişca. Cu această ocazie a fost consolidat acoperişul bisericii şi s-a înlocuit ţigla măruntă cu alta nouă. A fost reparat exteriorul bisericii, iar la inițiativa Pr. Constantin Cilibia, biserica din Pecinișca a mai fost înzestrată cu un policandru grecesc de dimensiuni mari, prin donaţia credincioşilor. Ca urmare a lucrărilor ce au avut loc, biserica parohială din Pecinişca a fost sfinţită şi înzestrată cu sfinte moaşte prin purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte dr. Lucian, întâistătător al Episcopiei Caransebeşului, în ziua de 29 aprilie 2007.

În fața bisericiise află amplasată o Troiță baldachin din lemn masiv de stejar,fiind fixată într-un postament de beton în forma unui trunchi de piramidă. Crucea este foarte veche, probabil din sec. XVII, iar pe unul din brațele ei încă se disting urmele iataganelor turcești din timpul războiului austro-otoman din anul 1788.

Lucrările de pictură au început în luna mai 1903 şi s-au încheiat în luna septembrie a aceluiaşi an. Vechea pictură a fost executată în tehnica tempera, de pictorul bănăţean Nicolae Haşca, pe cheltuiala doctorului Alexandru Popoviciu din Băile Herculane. Între 2003-2006 pictura veche a fost înlocuită cu una nouă, în tempera, executată de pictorul Damian Mihuţ din localitatea Zăvoi. Lucrările de sculptură au fost executate de profesorul Nicolae Trăilescu din Pecinişca. Pictura de pe catapeteasmă îi aparţine preotului pictor Damian Tuluc din Cluj-Napoca.

Slujitorii bisericii din Băile Herculane au slujit şi la filia Pecinișca, până în anul 2006 când a devenit parohie: Gheorghe Dragulov (= Dragul; 1757), Gheorghe Popovici/Popa (1757), Ilie și Toma Popovici(1775), Vasile Popovici (1864-1918), Dimitrie Popovici (1918-1943), Dimitrie Anuţoi (1944-1966), Nicolae Văleanu (1966-1967), Ieremia B. Ghita (1967-1994), Nicolae Pereş (1984-2006), din anul 1995 protopop de Băile Herculane, și preotul dr. Constantin Cilibia(1988-2006), Florin-Petru Papavă (2006-2013), Găină Pavel (2013-prezent).

Mormântul preotului Vasile Popovici se găseşte în cimitirul din parohia Pecinișca, iar pe crucea-i de piatră citim următoarele: „Până la obșteasca înviere, aici odihnesc întemeietorul Sfintei Biserici ort. rom. din Pecinișca și totodată cel dintâi preot al ei Vasile Popovici, născut la 1836 în Rudăria, decedat în anul mântuirii noastre naționale 1918, și soția lui preoteasa Crucița, recte Stana, născută Șulma la 1840 în Pecinișca, decedată la 1903. Binecuvântată fie pomenirea lor!”