Manifestarea spiritual-culturală ce s-a desfășurat în comuna Dalboșeț, sâmbătă, 18 septembrie, va rămâne în memoria colectivă a almăjenilor din întreg cuprinsul Văii Almăjului.„Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei văzând faptele voastre cele bune, să preamărească pe Tatăl vostru Cel din ceruri!”

 (Matei 5, 16)